هرچی که داریو بردار و برووووووووووووووووووووو

دعوامون شد.?..

گفتم دیگ ✘نه من.✘.نه تووو..✘

گفت ?میخامت دیووونه?…

 گفتم… ولی من ?نمیخامت.?..

فقط هرچی داریو بردااار و? بروووووو?

 اومد سمتم.?..❤ بغلم کرد انداختم رو شونشوووو❤…. راه افتاد بره.?…

 گفتم دیوونه?..

چیکار میکنی.?..

منو بزار زمیییییین?

 گفت..مگه نگفتی ✔همه چیتو✔بردارو برو?…

منم همینکارو کردم عشقم??

?? دم اینطور خاص ها گررررم.? ?


 • ۲ | ۰
 • نظرات [ ۲ ]

  ارزش

 • ۱ | ۰
 • نظرات [ ۱ ]

  او هم آدم است

   


  او هـــــم آدم اســـــت


  اگر دوســـــتت دارم هایت را نشـــــنیده گرفت


  غـــــصـــــه نـــــخور


  اگـــــر رفـــــت گـــــریـــــه نـــــکـــــن


  یـک روز چــشــم های یک نــفـــر عاشــقــش میکند


  یک روز معــــنی کــــم محــــلی را مــــیفهمد


  یک روز شکــــستن را درک مــــیکند


  آن روز میـــــفهـــــمـــــد کـــــه


  آه هایی کـــــه کشـــــیدی از ته قلبـــــت بوده استـــــ . . .


   

 • ۲ | ۰
 • نظرات [ ۰ ]

  عاشقانه مانند

  به چشمهایم هشدار داده ام...

  که اگر این بار که تو را می بینند

  باز هم خیس شوند

  دیگر رویم را از تو برنخواهم گرداند

  که آبرویشان را بخرم...

 • ۲ | ۰
 • نظرات [ ۰ ]

  صبح بهاریتون زیباتر از دیروز..

 • ۲ | ۰
 • نظرات [ ۲ ]
  یک فنجان عشق:) هستم.
  امیدوارم از مطالب این وبلاگ خوشتون بیاد